Collectie Gelderland

Sound lines '79

Grammofoonplaat. Jean le Noble. - Uitgever: Haarlem : le Noble, 1979. - 31x31 cm. - Nr. 6814 226.1 Y. - In doos. - Met tekst in het Engels en Nederlands. - Oplage van 250 gesign. en genumm. ex. Nr. 14/250. Tekst: Deze plaat is een direkt gevolg van mijn immateriële tekeningen en reliëfs, waarin ik uitdrukking probeer te geven, aan datgene wat niet of nauwelijks waarneembaar is, en tracht de aanschouwer te attenderen op de aanwezigheid van schijnbaar niet meetbare spanningsvelden die in de ons omringende wereld aanwezig zijn. Het geluid dat op deze plaat voorkomt, ligt in een frequentiegebied dat wij zintuigelijk niet waarnemen, namelijk van 17 tot 20 khz. De aanhoudende toon, die met een half khz op loopt en met tussenruimte gedurende 5 á 6 minuten aanhoudt, ervaar ik als een lijn geluidslijnen. Ik teken als het ware 7 geluidslijnen. This record is a direct consequence of my immaterial drawings and reliefs, in which I try to give expression to that, what is not, or hardly to be seen, and try to draw the attention of the spectator to the existence of apparently not measurable fields of tension, which are present in the world, surrounding us, the noise, brought on this record, lies in a frequency-area, which we can't perceive in sensory perceptioni, namely from seventeen till twenty khz.; the sustaining tone, which is raising with one half khz, and is continuing with intervals during five to six minutes, I experience as a line of sound-lines; I draw as it were, seven sound-lines.