Collectie Gelderland

Het Geldersch lustoord, of Beschrijving van de stad Nijmegen en derzelver omstreken : met geschied- en oudheidkundige bijzonderheden

Boek. Door C. ten Hoet Jz. - 2de verb. en verm. dr. - Uitgever: Te Nijmegen : bij de Wed. J.C. Vieweg en zoon, [1826]. - XVI, 172 p. : ill. ; 19x12 cm. - Met gegrav. tit. en vign. - 1e uitg. 1825. - Onderwerp: Geschiedenis van Nijmegen. - Is F496-087. - Zie ook B00392 en B00297B.