Collectie Gelderland

Landdag van de Bijzondere Vrijwilligers van den Landstorm uit de provinciën Gelderland en Overijssel te Apeldoorn op het Loo den 29sten September 1923

Foto zwart/wit van de Landdag in Koninklijk Park Het Loo op zaterdag 29 september 1923. Zijne Excellebtie J.J.C van Dijk, Minister van Oorlog, spreekt de Vrijwilligers toe. Foto gemaakt door de Foto Centrale te Amsterdam.