Collectie Gelderland

Willem III en Maria gekroont tot koning en koningin van Engelandt inde Abdij van Westminster in het groote koor den 21 April anno 1689

Ets: 'Willem III en Maria gekroont tot koning en koningin van Engelandt inde Abdij van Westminster in het groote koor den 21 April anno 1689'. Onder (A): De optocht naar Westminster Abbey met William en Mary elk onder een baldakijn. Midden (B): De Kroning . Links (C): Het voorstellen aan het volk. Links (D): De eed op de Bijbel. Rechts (E): De zalving. Rechts (F): De eed van trouw door de leden van het hogerhuis. Boven (G): Het banket. Links boven: Borstbeeld van Willem met Mars (het leger) en Hercules (de staat). Rechts borstbeeld van Mary met vrouwelijke tenanten. Uitgegeven door J. Tangena, Leiden. Evenals bij Muller en Van Stolk ontbreekt ook in onze collectie een verklaring. FM 2735 VS 2784. Historische prenten.