Collectie Gelderland

Mondriaan's passie = passion

Kunstenaarsboek. Mariecke Siezen ; [druksels] Doortje de Vries. - Uitgever: Apeldoorn : Eikeldoorpers, 1994. - [9] bl. : ill ; 21 cm. - Handgezet uit 13 pt. Bembo. Gedrukt op een Max Simmel Korrex-pers. - Bij iedere bibliofiele uitgave is 5,08 cm2 van de replica van Mondriaan's plastic danskleed toegevoegd. - Opl. van 60 genummerde en gesigneerde ex. - Ongen. ex. - Zie ook AB01993. ISBN: 9074026060.