Collectie Gelderland

mammoetkies

Kies van een mammoet, onderkaak.