Collectie Gelderland

'Eere-prent ter gedachtenisse voor de inwoonders van gantsch Nederlandt, over het geven hunner liberale giften van den 50, penning ten diensten van den Landen, in het jaar 1747.'

Historische prenten. Gravure met beschouwing en 2 kol. en opschrift. 'Eere-prent ter gedachtenisse voor de inwoonders van gantsch Nederlandt, over het geven hunner liberale giften van den 50. penning ten diensten van den landen, in het jaar 1747.' Adres: Amsterdam, Steven van Esveldt. Dat.: 1747.