Collectie Gelderland

Plan tot bebouwing van het Oranjepark : vroeger het grondbezit 'de Pasch', 1876

Gedrukte tekening. Plan tot bebouwing van het Oranjepark : vroeger het grondbezit 'de Pasch', 1876. Ontwerp van H.H. Hogeweg en zoon. Zie ook: Geschiedenis van Apeldoorn, pag. 186 en: Ach lieve tijd, pag. 248.