Collectie Gelderland

Rechtsbronnen der stad Harderwijk

Boek. Uitg. door J.L. Berns. - Uitgever: 's-Gravenhage : Nijhoff, 1886. -XI, 168 p. ; 25x16 cm. - Reeks: (Werken der Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht ; 1ste reeks, no. 8). - Aan de kop van de titelpagina: Oude vaderlandsche rechtsbronnen. - In band met rugtitel: Rechtsbronnen der stad Harderwijk. - Omslag ontbreekt. - Is F516-089.