Collectie Gelderland

Geen titel

Interieur van de Nederlands Hervormde Kerk te Hall met achterin het orgel en links de preekstoel.