Collectie Gelderland

Verslag van de werkzaamheden der Vereeniging 'Felua' te Apeldoorn over het jaar 1896/97

Jaarverslag. [W. Bas Backer (secretaris)]. - Uitgever: Apeldoorn : Koninkl. Apeldoornsche Snelpersdrukkerij ; Steghers, 1897. - 28 p. ; 22x15 cm. - Jaarverslag van de Vereeniging 'Felua' te Apeldoorn over het jaar 1896-1897. - Is F000-216.