Collectie Gelderland

Een muur afbreken is een uitzicht opbouwen

Jaarpenning 1999. IJzer. De liggende rechthoek drukt de muur uit. De metaalplaat is opengewerkt; in de richtingen van de lijnen zijn nog de bouwstenen van de muur herkenbaar. De lijnen vormen samen een huis. De punt van het dak ligt midden boven op het vlak. Er is formeel gezien niet een voorkant - beide kanten geven een duidelijk andere ingang tot het huis en het gegeven. Citaat van Onno Boekhoudt: 'Een muur, niet alleen de Berlijnse, staat voor een afscheiding. Wat daarachter ligt, is onzichtbaar, slecht of gevaarlijk. In deze penning probeer ik dat denkbeeld ter discussie te stellen. Een muur bouwen, een uitzicht afbreken. Tegelijkertijd kun je het afbreken ook als een positieve daad zien. Wat is mooier dan een uitzicht, een toekomst?' Zie ook C003128.