Collectie Gelderland

Hardervicum antiquum ofte beschryvinge der stadt Harderwyck

Boek. T'samen gesteld by Mr. Johan Schrassert. - Tweede druck. - Uitgever: T'Harderwyck : by Willem Lunterbosch en Willem Brinkink, boeckverk, 1732. - [VIII], 206, [VI]; [VI], 184, [VII] p. : ill. ; 22x17 cm. - 1e druk: 1730. - Twee delen in 1 band. - Dl. I: begrypende de oude ende uyterlijcke gedaante der stadt en schependom, als mede haere regeering, gildens ende burgerie, mitsgaders der selve rechten, vryheden ende voorbaeten, binnen en buyten. Dl. II: Begrypende de gedenckwaerdigste saecken van tyd tot tyd aldaer voorgevallen sedert haere stigtinge tot desen huydigen dag toe. - Is F408-081. - Met handgeschreven toevoeging (2 p.). - Zie ook B00213A.