Collectie Gelderland

Catalogus van het Museum van Oudheden te Nijmegen

Catalogus. Door Th.H.A.J. Abeleven en A.M. van Voorthuijsen, uitmakende de commissie ter verzekering eener goede bewaring van herinneringsteekenen van geschiedenis en kunst. - 3e herz. en verm. dr. - Uitgever: Nijmegen : Macdonald, 1889-1890. - (XX, 644 p.) : ill. ; 21x15 cm. - Drie delen in 1 band. Deel: A: Gedenkteekenen van Vóór-Germaanschen en Germaanschen oorsprong. B: Gedenkteekenen van Romeinschen oorsprong. C: Gedenkteekenen van Middeleeuwschen oorsprong en van lateren tijd. - Oorspr. uitg.: 1864. - Is F887-120.