Collectie Gelderland

Catalogus bevattende de perceelsbeschrijving en voorwaarden betreffende het Buitengoed 'De Pasch', ... hetwelk zal worden geveild bij inzet en toeslag op dinsdagen 8 en 22 september 1908 ...

Catalogus. Uitgever: Apeldoorn : Kon. Apeldoornsche Snelpersdrukkerij ; Steghers, 1908. -14 p. ; 21x14 cm. - Bijlagen: 3 perceelkaarten van De Pasch en Sophia's Hoeve (1902). - Bijzonderheid: advertenties en handgeschreven bedragen toegevoegd. - Onderwerp: veiling percelen De Parken, Apeldoorn. - Is F187-069.