Collectie Gelderland

diverse bescheiden betreffende dhr Willem Alexis Fleur, 1945

Diverse bescheiden betreffende dhr Willem Alexis Fleur. a: Machtiging tot het regelen van alle zaken m.b.t. de Afdeeling Registratie en Voorloopig Verhoor aan de Koning Willem III-kazerne, N.B.S. - C.2.C., gedateerd 23-04-1945. b: Arbeidsovereenkomst met de Politieke Opsporingsdienst Apeldoorn, gedateerd 05-05-1945. c: Legitimatiebewijs adspirant rechercheur Politieke Opsporingsdienst, gedateerd 14-05-1945, in etui. d: Brief eervol ontslag uit Politieke Opsporingsdienst, als assistent rechercheur, gedateerd 15-08-1945 + enveloppe.