Collectie Gelderland

Brief over de inbeslagname van de kas van de Vereeniging van R.K. Raadsleden op 26 juli 1941

Handgeschreven brief. Tekst: De Commissaris van Politie te Apeldoorn, verklaart op 26 juli 1941, op last van den heer liquidateur der R.K. Staatspartij te 's-Gravenhage, bij den heer A.F.A.M. Wille, wonend te Apeldoorn, Bas Backerlaan 1, in beslag te hebben genomen, de kas van de Vereeniging van R.K. Raadsleden gevestigd te Arnhem, zijnde een bedrag van f105,37. Apeldoorn 26 juli 1941, namens de commissaris van politie, gesigneerd.