Collectie Gelderland

Wapens Koning W III en Koningin Emma

De twee wapens samen onder een kroon. Links houdt een klimmende leeuw het wapen van Oranje-Nassau vast, rechts doet een adelaar dat met het wapen van van Waldeck-Pyrmont. Beide dieren staan op een horizontale stok waaronder een ornament van krullende acanthusbladeren, die op hun beurt aan de onderkant bloem- en bladversieringen hebben. Over de stok is een breed lint gedrapeerd met daarop de wapenspreuken "JE MAINTIENDRAI" en "PALMA subpoudere CRESCIT". N.B. bij 'poudere' verschrijft Lieman zich. Het moet 'pondere' zijn, n.l. 'De palm groeit onder zijn last'. 1880