Collectie Gelderland

Museum Felua : verslag over den toestand enz. van het Museum, uitgebracht op de Algemeene Vergadering der Vereeniging 'Felua', gehouden te Apeldoorn den 3den September 1909

Jaarverslag. [D.C.L. Neelmeijer Jr. (directeur)]. - Uitgever: Apeldoorn : [s.n.], 1909. - 4 p. ; 22x15 cm. - Jaarverslag van de Vereeniging 'Felua' te Apeldoorn over het jaar 1909. - Is F000-216.