Collectie Gelderland

Koning Willem I (1772-1843)

In het midden van de prent Willem I staande op kar, getrokken door 3 paarden. Rechtsachter hem een sloep, op de achtergrond rechts, Engelse schepen. Links de vissersschepen. Op de voorgrond het juichende volk op het strand. Met onderschrift: De Heuchgelijke aankomst van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, Hertog van Luxemburg & & &. Aan het strand van Scheveningen op den 30 November 1813. Proefdruk