Collectie Gelderland

Geen titel

Bestemmingsplan Kerschoten, 1978. Toont: Kerschoten. Schaal: 1: 2500.