Collectie Gelderland

Eendracht maakt macht, Koning Willem I (1772-1843 )

thema: Willem I en echtgenote /portretten Litho : In het midden het altaar der gerechtigheid met erop de rechten van Holland. Achter het altaar staat Koning Willem I . Hij houdt de verscheurde 24 artikelen van 1831 in zijn hand en zweert de Nederlandse rechten te zullen handhaven en verdedigen. Links van de koning staan de Prins van Oranje en Prins Frederik. Zij verbinden zich met een eed aan de eed van hun vader, in tegenwoordigheid van de Natie ( voorgesteld als de Hollandse maagd gekleed als Minerva ). Tot uitvoering van de bedoelde verdediging en handhaving biedt zij Nederlandse schatten aan. Ook biedt zij hiertoe de handel ( mercuriusstaf ), de kunsten en wetenschappen ( diverse symbolen ) aan. Tussen het altaar en de Natie staat de Gerechtigheid zelf. Boven het altaar verheft zich de Godsdienst die de band tussen het Huis van Oranje , de Gerechtigheid en de Natie zegent. Links op de achtergrond draagt de Faam de Nederlandse vlag naar de tempel van de Roem die op een hoge heuvel staat. Boven het geheel hangt een zware lucht. Uit de enige lichtstraal daarin daalt de vredesengel. In zijn rechterhand heeft hij een lauwerkrans voor de koning en in zijn linkerhand de vredespalm voor de Natie.Links op de voorgrond staat de Historie, rustend op een zuil waarop verscheidene roemruchte data uit de Nederlandse geschiedenis ( van het beleg van Leiden tot en met de slag bij Waterloo ). Op de grond ligt drukwerk betreffende van Speijk en Chassé. Rechts op de achtergrond vliegt het schip van Van Speijk de lucht in. Onder de prent : Eendragt maakt macht. Zinnebeeldig voorgesteld ( ....) Koninklijke Familie en de dappere Nederlandse Natie.