Collectie Gelderland

Verloren Zoon parabel

Volksprenten; Centsprent; Houtgravures: "Ziet Kinders ! In deez 'print verbeeld,/ Wat rampen jeugd en losheid teelt,/ En denkt toch niet d../ Elk zulk een Vader vinden z..." Onder dit opschrift - verdeeld over telkens 2 regels links en rechts van het embleem van de Mij. tot Nut van 't Algemeen - 4 x 3 rechthoekige, ingekaderde voorstellingen betreffende de parabel van de Verloren Zoon. Onder elke voorstelling een 4 -regelig rijmpje. Gedrukt bij H.van Munster en Zoon te Amsterdam, in opdracht van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.