Collectie Gelderland

Geen titel

Kaart van de Verpondingen 1811. Toont: De Vlijt, Haaringkamp, Buitenveen, 't Hul en Stinkmolen.