Collectie Gelderland

Aubade ter gelegenheid van het vijf-en-twintig jarig regeerings-jubileum van hare majesteit de koningin, vóór het Koninklijk Paleis te Amsterdam op donderdag 6 september 1923 des middags 12 uur

Programmaboek. Uitgever: [Amsterdam : s.n., 1923]. - [10] blz. ; 22x15 cm. - Omslagtitel: Aubade : 6 september 1923. - Programma ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, in Amsterdam, op donderdag 6 september 1923. - Is F679B-107.