Collectie Gelderland

Verscheidenheid in prent tafreelen, Zal steeds het jeugdig harte streelen, No 60

Volksprenten; Centsprent; Houtgravures, ingekleurd met rood en geel. 4 x 3 rechthoekige voorstellingen in "schilderijlijsten", betreffende leren, spelen, uitzonderlijke personen en leeuwen. Onder elke voorstelling een 2-regelig rijmpje. Te Rotterdam, bij T.J. WIJNHOVEN HENDRIKSEN, Boek- en Plaatdrukker.