Collectie Gelderland

vaandel 'Stem des Volks Apeldoorn'

Vaandel van katoen van gemengd arbeiderszangvereniging 'Stem des Volks Apeldoorn', opgericht in november 1980. De directe aanleiding was een optreden van het koor de Vrije Stem uit Rhenen, tijdens de 1-mei-viering van de PVDA in Apeldoorn. 31 aanwezigen gaven zich spontaan op toen voorgesteld werd Apeldoorn te verrijken met een koor dat zich speciaal toe zou leggen op het zingen van strijdliederen. Ca. 1980-1981.