Collectie Gelderland

Onder zwart regime : 12 prenten van Albert Hahn

Set van 12 kleurenlitho's. Onder zwart régime : 12 karikatuur - teekeningen door Albert Hahn. Uitgave A.B. Soep - Amsterdam, 1905 (1904). Bruine omslag met titel-litho. Inhoud: omslag met titel en inleiding, 11 transparanten met 4-regelige gedichten op het kabinet - Kuiper (1901 - 1905) 1904.