Collectie Gelderland

Geen titel

Het bouwrijp maken van het terrein voor de nieuwbouw van CODA. Het Huis voor Schoone Kunsten met links daarnaast het voormalige ACEC-gebouw.