Collectie Gelderland

Beschryving der Nederlandsche historipenningen: of Beknopt verhaal van 't gene sedert de overdracht der heerschappye van Keyzer Karel den Vyfden op Koning Philips zynen zoon, tot het sluyten van de Uytrechtschen vreede, in de zeventien Nederlandsche gewesten is voorgevallen : tweede deel

Boek. Gedaan en opgesteld door mr. Gerard van Loon. - Uitgever: 's Graavenhaage : Christiaan van Lom, Isaac Vaillant, Pieter Gosse, Rutgert Alberts en Pieter de Hondt, 1726. - Vier delen. Deel 2: 562 p. : ill. ; 41x28 cm. - Gegr. titelblad. - Met enkele duizenden gegrav. afbeeldingen van herinneringspenningen; een portret van de auteur door I. Houbraken naar een tekening van F. van Mieris, en allegorische vignetten door J. Goeree, F. Ottens, D. Coster, e.a. - Onderwerp: Geschiedenis van penningen in Nederland. - Is F607-103.