Collectie Gelderland

Veilingkaart van de Gemeente Apeldoorn, sectie H (De Parken)

Kaart en omschrijving der percelen bouwterrein en villa's toebehorende aan de Olster Steenfabrieken, die openbaar geveild zullen worden op 8 -8-1890. Met vermelding van de perceelnummers met kavelgrootte en gegevens omtrent de veiling. Kadastraal Gemeente Apeldoorn, sectie H (De Parken). Schaal 1: 2500. Ontwerp: architect J.A. Wijn. Fotolitho: G.J. Thieme, Arnhem. 1890.