Collectie Gelderland

Wilhem III

Ets. Wilhem Henrick Prins van Oranje en van Nassov etc. Stadthouder Capiteyn Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden: In het midden Willem III te paard. Links de standbeelden van Willem T en van Maurits, rechts de standbeelden van Frederik Hendrik en van Willem II. Op de achtergrond strijdgewoel. Daaronder een voorstelling van de intocht van Willem III in Amsterdam op 12 aug. 1672. In onderschrift wordt ook het uitgeleide op 15 aug. genoemd. Naam van de Hooghe en het adres van M. Doornick rechts in de prent. Als Muller 2381 b, maar met adres van Van Doornick en het onderschrift van de intocht. Historische prenten.