Collectie Gelderland

Trekkersliederen

Grammofoonplaat (33 1/3 toeren) met een potpourri aan trekkerliederen, verzameld en bewerkt door G. Pelter en Fr. Bay. Koor en orkest o.l.v. francis bay.. Kant 1: 'Als de winden vrij'; 'Komt, kameraden komt'; De wielewaal'; 'De winter is vergangen'; 'Naar Oostland willen wij rijden'; 'de kegelaar'; 'Vrienden, komt zit neder in de ronde'; 'De boerkens smelten van vreugd'; 'Willen wij 't haasken jagen'; 'Des winters als het regent'; 'Bij 't dagen in 't Oosten'; 'Een jager uit Kurpfalz'; 'Welaan maar vlug aan 't jagen'; 'De nieuwe lente lacht ons tegen'; 'De horlepiep'; 'Zie broeder 't spel der vlammen'; 'En 's avonds'; 'Bobbejaan klim die berg'; 'Daar boven op dat bergsken'; 'Wie recht in vreugde wand'len wil'. Kant 2: 'Trekt uit'; 'Hoog op de gele wagen'; 'Die Mey plezant'; 'Als in de Mei'; 'Sluit aan'; 'Mädel wasch' dich'; 'Nachtegaal'; 'Vaarwel en goede nacht'; ''t Is Meie'; 'Die machtigste koning'; 'Vlammen rijst hoog'; 'Wij stappen lustig door het land'; 'Meietijd'; 'Driekusman'; 'Rij maar an, ossewa'; 'Wij stappen geren zingend'; 'Afscheidslied'; 'Als de winden vrij'. Uitgever: Philips. Nr. P 10442 R. In originele hoes. Ca. 1958.