Collectie Gelderland

Weeshuis te Amsterdam

herinneringspenning met opschrift: God Is Getrouw en Tweede Eeuwfeest van het Dia. Oude Vrouwen- en Mannenhuis der Ned. Herv. Gem. te Amsterdam. Op de achterzijde: tot den ouderdom toe zal ik dezelfde zijn, ja tot de grijsheid toe zal ik ulieden dragen - Jes.46:4. 1683; 22 Februari 1885.