Collectie Gelderland

The boy and the bird

Kunstenaarsboek. Emmett Williams ; ill. by Tom Wasmuth. - Uitgever: Köln [etc.] : Edition Hansjörg Mayer, 1969. - 90 p. : ill. ; 23x25 cm. - Ringband. - Oplage van 350 genumm. ex. Nr. 195/350. De wisselende verdeling van de zwarte blokken op de bladzijden geven de 'hoofdstukken' in dit boek aan. De teksten zijn ontstaan uit associaties: boy-girl / girl-cat / cat-mouse etc. Het tweede hoofdstuk vervolgt met dezelfde woorden, maar overal is een lidwoord toegevoegd: a boy, a girl. Het derde hoofdstuk ontkracht de associaties door er een zin van te maken: a boy and a girl. Het volgende hoofdstuk geeft weer een aanvulling etc. In het vijfde en zesde hoofdstuk zijn volzinnen te lezen, die uit de constructie van zijn spel met taal voortkomen. De illustraties volgen elkaar op: van een trapvorm verdwijnt er steeds een kleiner stukje, er komt dan achtereenvolgens een vierkant, rechthoek en een streep uit. Tenslotte verdwijnt alles en blijft er een witte pagina over. - Zie ook: AB00204 en AB00230.