Collectie Gelderland

raamantenne

Reconstructie van een raamantenne, zgn. 'moffenzeef'. Te plaatsen op een radio. Werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog.