Collectie Gelderland

Historisch verhaal wegens het gebeurde met de steden Hattem en Elburg, in den jaare 1786 of gedenkboek voor de provincie Gelderland : Waarin de heillooze gevolgen van het schadelijken onwettig regeeringsreglement van 't jaar 1750, uit de merkwaardigste byzonderheden onlangs in die provincie voorgevallen, alsmede de aanleidende oorzaaken tot de vyandlyke aanval tegen de genoemde steden, en de omstandigheden by het inneemen en plunderen derzelve, naar waarheid verhaald worden : tweede stuk

Boek. Door D.W. - Uitgever: Te Campen : J.A. de Chalmot en de Erven Valckenier, 1787. - Vier delen. Deel 2: 148 p. ; 23x15 cm. - D. W. is Dirk Wessels. - Is F520-089. - Was B00371. - Zie ook B00221A t/m B00221D.