Collectie Gelderland

Geen titel

Mejuffrouw Meeuwenberg, zus van dominee, oprichtster van Sursum Corda