Collectie Gelderland

Publieke werken : officieel orgaan van de Vereniging van Directeuren van Gemeentewerken, Openbare Werken, Bouw- en Woningtoezicht

Tijdschrift. Uitgever: Leiden : A.W. Sijthoff, 1934. [16] p. : ill. ; 32x25 cm. - Derde jrg., nr. 8, januari 1934, pp. 125-140. - Pag. 135-138 gaat over een rioleringsplan voor Apeldoorn, door ir. W. Nolen. - Is F344-077.