Collectie Gelderland

Stads soldaten uit het leger vanPrins Maurits, rechts lijfwacht van de Prins.

Foto van een prent : Afbeelding van twee soldaten uit het leger van Prins Maurits. Linker soldaat , rugzijde ten voeten uit met geweer ( vuurroer ) over de linker schouder en links een sabel . Rechter soldaat , voorzijde ten voeten uit, met in zijn rechterhand een lans. behorend bij P00170 .thema: zonen van Willem van Oranje