Collectie Gelderland

DE TOOVER-FLUIT IN ONDERSCHEIDE KLEEDSELS . La Flute Sorcière en differens Costumes.

Volksprenten; Centsprent; Hogravures, ingekleurd met rood, geel en blauw. Drie rijen van telkens zes figuren in kostuums van Mozerts opera " Die Zauberflöte". Bij de Erven H. RIJNDERS, boekhandelaren in de 2e Tuin-dwarsstraat, te Amsterdam no. 50 . Verso met potlood : AJb; AJL, zoons AvLJr