Collectie Gelderland

Naar 't leven : Londen in 1862

Boek. Geteekend door A. Ver Huell ; op steen gebragt door C.C.A. Last. - Uitgever: Arnhem : Thieme, 1862. - [1] p., [10] bl. pl. : pl. ; 28x36 cm. - Onderwerp: Alexander Willem Maurits Carel Ver Huell (1822-1897). - Is F849-117.