Collectie Gelderland

'Recepte van sijn S.K.H. den Heere Prince van Oranje op sijn intrede tot Londen'

Historische prenten; Ets (A) met toelichting (B) : Rechts van het midden Willem van Oranje (1), achter hem Engelse en Nederlands edelen. (2) Zij begroeten/worden begroet door hooge edelen uit Londen (3) . Daarachter de pensionaris, de Lord - Mayor en de schepenen van Londen (4; links) . Daarna volgen: de aartsbisschop van Canterbury met al zijn suffragaanbisschoppen (5): de aartsbisschop van York, de bisschop van Londen enz. (6); de sherifs, vrederechters, baljuws, enz. met alle hoge ambtenaren van de steden Londen en Westminster, gaande tussen een dubbele rij van hun koetsen en gevolgd door alle ambtsgilden (7). Midden op de prent, achter de nrs, 1 t/m 4, vuren de cavallerie en de infanterie van Lord de la Meere salvo 's af. (8). Boven hen doet de Engelse militie (9), die zich uit het leger van de koning heeft teruggetrokken, om Willem III de eed van trouw te zweren, hetzelfde. Rechts staan pauselijke of Ierse troepen (10) onder commando van de heer van Zuilenstein. Zij hebben de Whitehall en het St. James Parc (12) gezuiverd van lijfwachten van de koning. Links van de White Hall de Abdij van Westminster (13). Links daarvan de Hall van Westminster (het Parlementsgebouw) (14). Rechts op de achtergrond de St. Paulskathedraal (15). Achtergrond midden de Tower (16), ingenomen door ... Vandaar en van de schepen worden voortdurend salvo's gelost. Daarnaast (17) de Tower Bridge. Links daarvan Southwark (18) en Ambethouse (19), het paleis van de aartsbisschop van Canterbury. Links, op halve hoogte, het Nieuwe Gasthuis (20) te Totecumfields op de weg naar Westminster. Rechts op de voorgrond de musketiers en lijfwachten van Willem III (21). Achter hen de Grote Stadsherberg op de weg naar Sion, waar de Prins zal logeren (24). Links op de oorgrond de Engelse en Schotse Heeren, die Z.H. zullen escorteren (22) ......(23) op de weg naar Windsor om Z.H. geluk te wensen met zijn aankomst. Midden onder de prent R. de Hooge fecit. Bovenin de prent beide zijden van een penning (niet in van Loon) met links en rechts banderollen met resp. Nederlandse en Engelse tekst. Onder de prent de titel. Hierbij een verklaring in twee kolommen in het Frans (de door Muller genoemde Ned. tekst ontbreekt) met adres van Aert Dirksz Oossaen, Boeckverkooper ep den Dam, op de hoek van de Beursstraat 1689. afmeting verklaring : 20 x 24 cm.