Collectie Gelderland

brief betreffende samenwerkend verzet in oorlogstijd, 13 maart 1945

Brief betreffende het samenwerkend verzet in oorlogstijd. Bob en Koenraad eenerzijds en G.C.6 der NBS anderzijds. d.d. 13 maart 1945. Ondertekend door Bob, Koenraad en Paul. Handgeschreven.