Collectie Gelderland

Prins Willem I (1533-1584)

Na de aanslag 1582. Willem van Oranje te bed, bijgestaan door zijn gemalin Charlotte de Bourbon. Omringd door hofhouding, secretaris en lijfarts.Naar N. Pieneman door Johan de Mare. Hoort bij F024-025 en F025-025