Collectie Gelderland

Openbaar gehoor van den Heer Cornelis Hop

Historische prenten. Gravure: Openbaar Gehoor van den Heere Cornelis Hop, Ambassadeur van hunne Hoogmogendheden by den koning van Frankrijk Lodewijk den XV in 't jaar 1719. Uit Wagenaar dl. .XVIII .S.Fokke naar L.M. du Mesnil FM 3530.