Collectie Gelderland

'Markt Apeldoorn'

Ets in aqua-tint 'Markt Apeldoorn'. Links op de voorgrond een loofboom waarvan de kruin de hele bovenzijde van de voorstelling vult. Daarachter marktkramen en mensen. Op de achtergrond het Raadhuis en, links en rechts, enkele panden van het Raadhuisplein. Linksonder in potlood: 8 ets 1986 Markt Apeldoorn.