Collectie Gelderland

Tolbord Gabel No 12, afkomstig van de tol bij de Echoput. Ca. 1800-1820.

Ovaal houten tolbord, afkomstig van de tol bij de Echoput. Ca. 1800-1820. Het tolbord met rijkswapen en de tekst ‘Gabel No 12’ maakt deel uit van de collectie Historische Vereniging Felua. Gabel is oorspronkelijk in Frankrijk het woord voor belasting op zout, later ook gebruikt voor andere belastingen. In Nederland voornamelijk voor tol(huis) langs verkeerswegen. In Bulletin Felua van september 1982 wordt vermeld dat het tolbord kort na 1814 vervaardigd zal zijn voor gabeltol nr.12 aan de weg van Utrecht naar Deventer. Dat was de tol 'in het Soerelse Bos, de tol bij de echoput'. (Bron: Staat van den opbrengst der Gabel Tollen op den Grooten weg, no.18, van Utrecht tot Deventer over de Maand Februarij in het jaar 1821.)