Collectie Gelderland

Uittogt van zes honderd gewapende amsterdamsche burgeren na Utrecht den 17den hooimaand des jaars 1787

Historische prenten. Uittogt van zeshonderd gewapende amsterdamsche burgeren na utrecht den 17den hooimaand des jaars 1787.