Collectie Gelderland

Geen titel

School voor Uitgebreid Lager Onderwijs aan de Laan van Kerschoten